HISTORIESIDENE > BIOGRAFIAR > HARTVIG SÆTRA


HARTVIG SÆTRA


1933-10-25 - 2004-02-29


 
Biografi

I Store Norske Leksikon


Nekrologar
Hartvig Sætra 1933-2004


Minneord/ Hans Petter Hansen, Jan Herdal, Jostein Hansen, Torstein Engelschön og Mari Aasen.
Minnetale ved Hartvig Sætras båre 9. mars 2004 ved Hans Erik Holm, prost.
les her.


Minneord / Olaug Bergset, Johanne Båtnes, Trude Indrebø, Magne Elvestad og Odd Rudberg. I: Nordlys.- 2004-02-30

Hartvig Sætra død / Svenn A. Nilsen. - I: Nordlys.- 2004-03-02

Minneord om Hartvig Sætra / Sigrun Pettersen

Et liv i strid / Ottar Brox. - I: Klassekampen (2004-03-05)

Minneord / Hans Kristian Eriksen. - I: Dag og tid. 42 (2004-03-06) nr 10

Hartvig Sætra 1933-2004 / Torstein Engelskjøn. - I: Blyttia. - 62 (2004) nr 1

Fikk ikke blomster fra kommunen / Elin Vinje Jenssen, Bente Imerslund og
Pål Fredriksen. I: Nordlys. - 2004-03-11


"Der folk lir urett,
der kunne vi vente eit ord frå Hartvig Sætra".

Reisaelva.no om Hartvig Sætra
her

Ukjent villmark nær allfarvei
Ruovtasavzi og Cievraavzi 2003-11-17
her

Ukjent villmark nær allfarvei
Del-2
her


Bergjunker i Lulisfjell /fotografi: Hartvig Sætra
Norsk botanisk forening

Eigne tekstar

Oversyn over artiklar i Friheten gjennom Google.

Frå Friheten

Rural og Coastal exodus I: Friheten (2001-01)

Medias ansvar for Rural exodus I: Friheten. - (2001-03)

Imperialismen som skapte nazismen - I: Friheten (2001-05)

Vinjeprisen til Hartvig Sætra - I: friheten (2001-06)

Å vere opposisjonell journalist... I: Friheten (2001-06)

Nils Aslak Valkeapää død I: Friheten (2001-12)

Økologisk ubalanse i fire element I: Friheten. - (2002-08)

Bygd i utarming og oppløysing I: Friheten. - (2002-11)

I leksikon

Vegetation : artikkel, omsett til dansk frå: Pax leksikon

Andre stader

Vil Kryllingmålet dø ut........ I: Under Norefjell. - 1994-02-01

Olav Duun og maktene. - I: Dagbladet [!].- 1996-02-22.

Rettferd for samane. - I: Dagbladet [!].- 1996-11-22.

Førelesing i økofilosofi og økopolitikk : grunndisposisjon
Førelesing halden ved Sjøkrigsskolen i Bergen 2000-06-06

Foretrakk Hagen... Leserbrev (2001-07)

Priviligerte overklasse-sønner slåst om verdas lagnad
2001-10-01

Naturlovar, økologi og marxistisk verdisyn.
Bakgrunnsartikkel til møte i Narvik. - 2002-02-16

Naturlovar, økologi og marxistisk verdisyn.
Kortversjon av artikkelen til møte 2002-02-16

Eit mastetre har falle.... Om Bourdieu - I: Friheten (2002-02-01)

Ei skam for norsk journalistikk I : Journalisten. 2003-06-20

Norsk utviklingshjelp til Texas og Oklohoma I: Folkets Framtid. 2003-05-09

Cambodia og Hagtvedt Oppgjeret som utebei. I: Ny Tid. 2003-08-09

Cambodia og Hagtvedt Oppgjeret som uteblei. 2003-August.
Med ekstra innledning

Kampen om kapitalens hjarteblod I: IMC Sverige. 2003-10-25

Kampen om kapitalens hjarteblod På nynorsk. 2003-10-25

Kor Mange jordklodar treng Hagen? 2003-11-10

La oss mobbe samane sjølve

Krev din odelsrett til den globale allmenningen! Frå Karlsøy festival


Issoleie (Ranunculus glacialis): merkjeblomen til Norsk botanisk forening. 
og ein pionerblome som likest Hartvig sjølv

Hartvig Sætra i artikler og uttalelser fra NKP

Faste spalter i Friheten
(Lappeskomakern)

Mer fra Lappeskomakerns nudd:

Kattevask - partiet

Krigssang Synges på industrisunnmørsk

Arbeid under stjernene

Ståtarkongen Bondevik

SV på billligsalg

Om tukling


Oversatt dikt

Bomb Irak! mars 2003


Bibliografiske oppslag


Tidsskriftartiklar av Hartvig Sætra (frå NORART)Tidsskriftartiklar om Hartvig Sætra og i ordskifte med han.
(frå NORART)

Bøker av Hartvig Sætra (frå NORBOK)Bøker av Hartvig Sætra (frå BIBSYS)

Bøker av Hartvig Sætra (frå SAMBOK)vaskesetelen og omslaget til: Jamvektsamfunnet er ikkje noko urteteselskap / utforming av omslaget: Harald Gulli.Under Norefjell Frå Krødsherad

Gave til Nordreisa kommune - Materiell etter Hartvig Sætra
© Norges Kommunistiske Parti

Gjer som Hartvig ville rådd deg til, du lyt vitje Reisa nasjonalpark! - eit område han sjølv var føregongsmann for å fredlyse.Hartvig vart aldri trøytt
av å peike på at vi aldri nyt menneskerettar som jamstilte individ før ØSK-rettane vert vørde. FIAN, ikkje Amnesty International var spjotspissen for den forståinga, sjølv etter at AI vart overvakingsobjekt for TIAFlukten frå landsbygda, utdrivinga av sjølvforsyningsjordbruket og
utarminga av småbøndane som ikkje eig meir enn produksjonsmiddel og jord for seg sjølve, auka godseigarmakt og total marknadsmakt for dei store overnasjonale matvare- og jordbruksverksemdene -
der såg Hartvig ei av dei største endringane i vår tidMoviento (dos Trabahaladores Rurais) sem Terra (en Brasil)