Hyllest til
kommunistene i Rogaland.


Kommunistene, 214 stemmer
i Rogaland fylke, 1977...
Latterlig lite?
Ikke noe å snakke om?
Bare 214 kommunister?

Nei, si ikke "bare"!

Bak tallet 214 står
enkelt-individer, trofaste
sjeler og hjerner,
mennesker med
en overbevisning, prøvet i klasse-
kampen, kvinner og menn som vet
hva de vil, ikke gir etter for
press, ru, kjempende mennesker
i deres nær-miljø
hver på sitt sted,
- i Pedersgadå i Stavanger,
på Jørpeland og Tau i Strand
i Sauda, Sandnes og Egersund...
Enslige svaler? Nåvel, men røde
svaler...Ikke bitre og beske, og
glade, med en aura av fremtid
og tro over ansiktene.
Ikke ny-omvendte fanatikere,
kunstig proletariserte,
blinde, og døve for mot-
forestillinger, i misforstått offer-
vilje, for dette eller hint, vink fra
Peking og Tirana.

Men - seige som vidjer, kvinner
og menn, enkelt-individer som
jeg synes jeg kjenner
214 kommunister i Rogaland.
Her er min hånd.

Martin Nag
1977
Gjengitt i Friheten
30.09.2005.

Medfølgende tekst i Friheten:
(Så rart-denne tekst, skrevet i 1977,
kloss i valget, kan få fornyet liv, 28
år senere, anno 2005, - etter et nytt
valg; en minoritet kan foregripe
fremtiden!)