Internasjonalen (norsk-dansk)

Op , alle jordens bundne trælle!
Op I, som sulten knuget har!
Nu drøner det av rettens vælde,
til sidste kamp, der gjøres klar.
Alt det gamle med jorden vi jevner:
Op slaver, nu til frihed frem!
Vi var intet, alting nu vi evner,
vi bygger om vort samfunnshjem

I høiden, vi ei frelse venter
hos guder eller fyrsters flok.
Nei, selv i samling vi den henter:
i fællesskap vi vinder nok.
Alt det stjaalne tilbage vi kræver,
og for aanden frihedens vern!
Vor egen hammer selv vi hæver,
smeder, mens vi har varme jern.

Imod os statens lover bøies,
av skatter blir vi tynget ned.
Og fri for pligt den rike føies;
mens ringheds rett ei kjender sted.
Nu har vi længe nok lagt i støvet:
Lighets krav stiller vi mod rov.
Med plikt skal retten bli øvet,
slik vil vi ha samfundets lov.

Mon gullets konger nognsinde
i sin opphøielse har tænkt,
sin overfod [overflod] af andet vinde,
end, hvad vort arbeid har dem skjænk't?
Hvad i hvælving og banker de gjemmer,
er skapt av vort arbeides slit;
Naar folket det kræver, det stemmer
med ret, som har faat sin tid.

De fyrster har os slemt bedraget
-Fred mellem os foruden svig!-
Mod tryanni [tyranni] vi retter slaget
Mod krigen selv vi fører krig!
Kast geværet, lad rækkerne brydes!
Deres helte vi slet ikke er.
Og mordbud ei længer skal lydes.
Paa brødre ei vi skyder mer.

Arbeider, bonde, vore hære
de største er, som stævner frem!
Vor arvedel skal jorden være,
vi sammen bygge vil vort hjem.
Af rovdyr vort blod er blit suget;
men endelig slaar vi dem ned. -
Det mørke, som saa tungt oss knuget,
blir jaget af soldagens fred.

Saa samles vi paa valen,
seiren, vet vi, at vi faar!
Og Internasjonalen
imorgen har sin vaar!

Olav Kringen (1867-1951) 1904

" "Internasjonalen" er arbeidernes sang. Den er det våknende proletariats hymne, den er en entusiastisk forherligelse
av organisasjonsideen, den er et uttrykk for arbeidernes gleder, forhåpninger og harme." ...

Internationalen / ord av E.Pottier ; musik af Degeyter ; oversat fra fransk af Olav Kringen . - S. 35
I: Det tyvende Aarhundre / utgit af Det norske Arbeiderparti . - Kristiania
Årg. 4 (1904) nr 4