PLAKATER FRA NORGES KOMMUNISTISKE PARTIS HISTORIE          
NKP plakat fra 2.verdenskrig      Plakat fra Stortingsvalget 2001

     

                         
nkp 2009   
Trykk på nøkkelen og se 1. mai kort fra arbeiderbevegelsens historie!Flere kort fra arbeiderbevegelsens historie!