HITLERDen person som erobret makten i Tyskland--
Den person som besatte Rhinland imot
alle sine militære og utenrikske rådgivere-
Den person som erobret land etter land
og gjennomførte plan etter plan
ved Hensynsløs, kaldblodig
beregning og kyniske Bedrag,
den person var verken Sværmer eller gal.
Han var et redskap!
Ikke for tyskerne.
Men for hvem?

-----

Når kjøpmannskunsten samordner alle krefter
som er virksomme i Samfunnet,
tilpasser dem utviklingen,
da blir kjøpmannen
politiker, taktikker og korrupt,
overdriver sitt eget prinsipp,
utspiller sin rolle.

-----

Når revolusjonen kommer vil de vise hevde:
Det skyldtes tilfeldigheter, bagateller i kalkylen.
Det gode kjøpmannsskap og de Vise Menn tier.
For krisen ble framkalt av et samfunnsonde
som hadde fått lov til å bre seg i lengre tid.

-----

Det heldige resultat er den eneste Dommer
om det riktige og uriktige,
om Folkebefrier! Den person som lærer
å hate massene,
den person skaper sitt Verdensbilde
bygget på et urokkelig granittfundament.

-----

Hitler var verken gal eller sværmer.
Han var den rotløse, unyttige vagabond.
Tusener av dem står parate i dag
og Nixon løfter dem i stillhet opp på
Granittfundamentet.
De står der og venter på signalet.
Øivind Bolstad
I: Vær ikke redd for ungdommen
Forlaget NY DAG, Oslo 1973, s. 42-43.