Anne Frank

Jeg vil spørre---

Jeg vil søke---

Jeg vil granske---

gjennom Anne Frank

for å kunne si sannheten til

mine barn:

Sannheten

om det liv du lever i dag.Øivind Bolstad.

I: "Vær ikke redd for ungdommen".

Forlaget NY DAG.
Oslo. 1973. s. 39.