Evig liv.

Jeg har erfart.

Lært.

Jeg har kjempet.

Vunnet.

Fordi jeg har levet

som referent av meg selv!

Jeg meddelte meg som tjener

til livet.

Som

MEDDELELSE

vant jeg evig liv.


Øivind Bolstad.

I: "Vær ikke redd for ungdommen".

Forlaget NY DAG. Oslo. 1973. s. 9.