Forretningsmannen


Livet er bare forretning som ikke dekker

omkostningene.

Livet er kanskje bare en utsatt død

og Galskap kommer som en Utvei

for å unngå de systematiserte lidelser

Begjærets trette umettelighet setter i scene


I: "Vær ikke redd for ungdommen".

Forlaget NY DAG. Oslo. 1973. s. 17.