Den gamle og den unge.

Den gamle merker hver dag
at livet ebber ut.

Den våkne gamle.

Den unge frastøtes av liv
som desimeres.

Den våkne unge.

Tanken er
menneskets siste liv

når muskler og tale og syn
er dødt.

Det er den gamles plikt
å tenke ungt.

Det er liv!

Den unge besetter
alle livets skanser,

han har alt

friskt og nytt og levende.

Det er den unges plikt
å nytte de gamles
Erfaringsmønster

med hele sin seismografiske
Mottakerømfintlighet.

Den gamle merker hver dag
at livet ebber ut.

Den våkne gamle.

Den unge frastøtes av liv
som desimeres.

Det er hans rett.Øivind Bolstad.
I: "Vær ikke redd for ungdommen".
Forlaget NY DAG.
Oslo. 1973. s. 51.