LENIN

Dikt til partiet.

Ett skritt fram, to tilbake!

Det skjer i Individualistens liv

såvel som i Nasjonens historie,

såvel som i

Partiets Utvikling.

Men det vil være utilgivelig motløshet

bare ett minutt

å tvile på de revolusjonære Prinsipper

og den proletariske organisasjons

Anstendighet:

Partidisiplinen!Øivind Bolstad

I: "Vær ikke redd for ungdommen".

Forlaget NY DAG. Oslo. 1973. s. 49.