LENIN.Og den intellektuelle sa:

Etter revolusjonen
må normale forhold
gjennomføres raskt!

Og Lenin svarte sarkastisk:

Det står dårlig til
når kamerater mener seg
å være revolusjonære,
glemmer at
Historiens normale Forhold
er Revolusjonens evige orden!


Øivind Bolstad
I: "Vær ikke redd for ungdommen".
Forlaget NY DAG. Oslo. 1973.