Lenin leser Pravda


Nøkkelen.

Du skal ikke svette gjennom
tusener av sider i motstand.

Du skal blade de tusener sider
etter det ord som betyr noe

Du skal ikke skremmes
av meterlange rekker av vår Lenin.

Du skal tørste etter det ord
som åpner dagens spørsmaal.

Du finner det

Lett.

Merverdien er Karl Marx` nøkkel
til forståelse av tidens filofofi.

Det er en pilar.

Fra den har du hele overblikket
og du vinner i styrke og i sannhet.


Øivind Bolstad.

I: "Vær ikke redd for ungdommen".

Forlaget NY DAG. Oslo. 1973. s. 50.