Reaksjonær

Mine omgivelser
er blitt ruiner
av det
jeg arbeidet for.

Jeg er uskyldig.

Ruiner skal
jeg leve i
til min død
hvordan jeg
enn skjuler
eller
forestiller meg.

Den bitreste drikk
er
erkjennelsen:

Når
erfaringene begynner
å samle
visdom
begynner
kropp og hjerne
å forfalle.


Øivind Bolstad.

I:"Vær ikke redd for ungdommen".

Forlaget NY DAG.
Oslo. 1973.
s. 18.