Myten om dynd

Påske 2003, - overalt - dynd; en hinne av reaksjon, som dekker
alle ting av ånd, menneskelig ansvar, opprør...Dynd av griskhet,
grums, - de nestbeste kvinner og menns internasjonale triumf,
i et vanhellig korstog mot alt av "Ibsen" og "Nordahl Grieg":
Fremtiden tilhører vanviddets dynd!

Nei! svarer det i selve kloden, som er skjendet, vansiret,
voldtatt, umenneskeliggjort av mennesket...Nei! - på ny...
Ikke mennesket i oss, men dyret, monstret,
Mefisto har fått enerett og
hegemoni i reaksjon...

Denne demoniske dans: ikke en smule må være tilbake etter
måltidet ved det store bord - Oktober-revolusjonen 1917!...
Disse åpen munner av vulgær-markedistisk
griskhet: våre munner er umettelige, -
umåtelige i vilje til hybris og tomhets hunger!
Også Norge er med i denne dans
i synd og dynd, - en hinne over hykleriets
sensur over alle ting av ånd og opprør:
En kollektiv nedbygging av alt som smaker av smuler fra 1917...

Se! - reaksjonen har dynket alle tilløp til sosialisme og fred
i et dynd av tvil på mennesket; en demonisering utenfra
og innenfra: Ingen sosialistisk tanke må få lov til å utvikle seg
og vokse i visdom...Nei! - la den bli sin egen parodi -
i et selv-forsvar som tar i bruk midler
til demonisering: Slik vil dyndet ha det, - mer dynd!

En ond sirkel av dynd, - la den onde dynd-sirkel bli global: EU
bak EU bak EU, - en total og totalitær ring sluttet!

Men dette klimaks av reaksjon og dynd vil få et svar av kollektiv
renselse, - en oppstandelse i ånd og sannhet - sosialisme!
...Kan hende det gjelder å rense vår jord.

Martin Nag,
skjærtorsdag, 17.04.2003, kl. 18:10.

I Friheten 02. mai 2003.