Maxim Gorkij


Maxim Gorkij.

Maxim Gorkij,
ditt strenge, men blå blikk,
- på skrå mot mitt!

Så fullt av viten
og av medlidenhet.

Martin Nag
I: Uro, dikt 1973.