Martin Nag. Et brev i Pravda. Om Sergej Jesenin.Et brev i "Pravda"...

Et patetisk brev, trykt i "Pravda" 83/3-2004); det gjelder liv eller død for sovjetdikteren Sergej Jesenin (1895-1925)... Jesenin - folkets mest populære dikter, ved siden av Majakovskij; men han har tub - og er alkoholiker...En ledende politiker, Rakovskij, tar et iniatiativ - og henvender seg direkte til sjefen for KGB, Dsjersjinskij... Og i dette patetiske brev, datert 25/10-1925, heter det bl. a:

Kjære Feliks Edmundovitsj!

...Det eneste gjenstående middel for å få Sergej Jesenin inn under legebehandling, - det er De. Be ham komme til Dem; ta godt imot ham, og send ham til et sanatorium, sammen med en kamerat fra KGB...


den hører med til den patetiske historie at Dsjersjinskij gjorde forberedelser til handling, men for sent, den 26. desember 1925 tok Jesenin sitt eget liv, bare 30 år gammel...

Takk, kamerat Asbjørn Hortmann! - for "Pravda" med Jesenin-stoff!)


Om og av Jesenin
her her og her
Martin Nag i FRIHETEN
07-05-2004.Skulptur i fødebyen Rjazan