.


Myten om for og mot Kollontaj.

Av Martin Nag

Hamlet-dilemma i det norske UD, foran regjerings-konferanse den 18 mai 1923 (av alle dager!): For eller mot å godta den 49-årige Aleksandra Kollontaj som diplomatisk utsending fra Sovjetunionen, - den første kvinnelige ambassadør i verden?...Ja! - anbefaler tre høye embetsmenn (Esmarch, von Tangen og Marstrander; men en maner nei (W. Foss) og hevder: "Fru K. er en dame uten forutsetninger for stillingen og av meget tøielige moralske principper", "hun agiterer for alt annet enn handelsvirksomet"...Ja! - og ifølge tidens "POT" har hun endog "holdt en del agitasjonsforedrag og hvervet en del proselytter"...Foss henviser til "Oppdagelse-schefen", og presiserer at Kollontaj nå "visstnok har ophørt" med å "hverve proselytter"... Altså: tre (motstrebende) for og en imot å anerkjenne Kollontaj i UD...Men Regjeringen stemmer for, og Esmarch kan informere Den norske legasjon i Moskva : "Alternativ II bifallt i Regj. konferance 18/5-23. Esm."...Hamlet-dilemmaet løst i UD: Ja! - til Kollontaj!

P.S. I dagboken for 30. mai 1923 skriver Kollontaj: "I dag fikk jeg melding om at Moskva har utnevnt meg til sjef for legasjonen... Norske kommunister kom for å gratulere meg." Og min gamle venninne Erica Rotheim kom med en vase blomstrende roser. "Husk denne dag, - sa hun, - den vil bli skrevet inn i historien om kvinnebevegelsen og kampen for likestilling"...

Og "proselytt" Eva fikk rett- over hodet på "POT"!Erica Rotheim


Myten om Erica Rotheim...

Se denne kvinne! - Erca Rotheim, 30-årig norsk sangerinne under utdannelse i Berlin, anno 1910, da hun møtte den åtte år eldre Aleksandra Kollontaj, - i revolusjonær emigrasjon, underveis til Oktober-revolusjonen i 1917... Under dette vaker foto står det: "Til vennlig erindring. Erica Rotheim" (Zur freundlichen Erinnerung)! Et foto som den store Aleksandra tok vare på hele livet. - til minne om et trwtti-årig vennskap (minst!)...Og da Kollontaj oppholdt seg i Norge i 1915-1917 og forberedte revolusjonen, var Erica Rotheim et bindeledd: Via hennes adresse - Erling Skjalgsons gate 19 -sendte Lenin brev og instrukser til Kollontaj , - dekkadresse! (Moro å vite - om tidens overvåkningspoliti hadde noe på Erica Rotheim?)... Ja! Erica Rotheim har gjort seg fortjent som lojal støttespiller for Aleksandra Kollontaj, da verdenshistorien passerte Kristiania: Myte!

Vakre frodige Erica Roteim er en Mona Lisa gåte... Ennå ligger både fødsels- og dødsår i clair obscur...Anonym historie? - å nei! - dette foto av den gåtefulle Erica Rotheim, Aleksandra Kollontajs tvillingsjel (se, de ligner hverandre!), har nå fått en hedersplass i Kollontajs dagbøker, utgitt i Moskva 2001... Og Erica dukker ofte opp i Aleksandras dagbøker, - støtte og proselytt!

P.S. Det første Kollontaj gjorde, da hun kom til Norge på ny, - nå, den 14. oktober 1922, - var å kontakte Erica; dagboknotat: "Journalistene gikk ut, etter dem spratt den muntre livsglade Erica Rotheim inn, - min trofaste norske venninne fra emigrasjonsårene": Trofaste Erica!...Og Kollontaj brukte hennes adresse, Erling Skjalgsons gate 19, som (dekk)-adresse også i oktber 1922! viser et brev til en russisk venninne...Nå hadde Erica vært enke i syv år, etter ingeniør E. H. Rotheim (1873-1916)... Siste gang Erica dukker opp i et Kollontajbrev, er 22/9-1938, da hun forteller at Ericas sønn, oppfinneren Erik Rotheim er død...Men hvordan gikk det med Erica selv? - myte!Martin Nag i FRIHETEN
16-04-2004.