Myten om kvalitet.


Kvalitet = Marked; marked = er kvalitet. Dett er den enkle, men kompliserte sannhet; alt annet er snakk, bortforklaring, ønsketenkning... Det finnes en distinksjon - bred og smal: Bred kvalitet er den folkelige variant; flertallet; forbruket...Smal kvalitet er varianten for forståsegpåerne, augurene, de til enhver tid (selv)utnevnte (quasi)konsulenter, kort sagt: kvalitetens maktutøvere...Kvalitet = makt...

En personlig erindring; min første bok...I 1956, 29 år, skrev jeg "Sovjetlitteraturens saga"; intet mindre...Forlagssjef i Cappelen, 53-årige Henrik Groth, var frapperende ærlig, nok til å si det rett ut - kynisk, så det ga en støkk i meg, unge mann: - Dette er godt; og du har greie på det; men vi kan ikke utgi det..."Rene" ord for pengene...Men det som er godt, skrevet av en som har greie på det, er vel nettopp noe man skal utgi? Tenkte jeg, naivt...(Skal man utgi dét som er dårlig, skrevet av noen som ikke har greie på det? kan man jo spørre - i hjelpeløs protest)...

Kort sagt: Det er ikke kvalitet det er tale om; men snarere den type kvalitet som til ethvert tidspunkt dekker et skjønn: hva et mulig marked vil ha, der og da; altså profitt!...All kvalitet blir justert i forhold til denne lov; altså: kvalitet er en vaskeklut, som blir vridd og brukt etter praktisk behov; basta!

Anno 2002, 46 år senere, konstaterer jeg ar der er 33 eksemplarer igjen av "Trojka!"; jeg dirigerer selv marked (500), og kvalitet: Jeg har skrevet godt nok om noe jeg har greie på, for å snu litt på ordene fra vennen Henrik Groth, anno 1956: Myten om kvalitet!

(Lørdag, 21/9-2002, kl. 14.50)


Myten om kvalitet... / Martin Nag
i: Friheten (2002-11-22)