Martin Nag. Myten om Mickiewicz.


Adam Mickiewicz


Myten om
Mickiewicz...

Møte i Den polske ambassade på nasjonaldagen (november -03) med ambassadør-ekteparet Jaroszynski...Ambassadør Andrzej Jaroszynski lover å sende ny diktsamling av Wislawa Szymborska, - den polske Nobelpris-vinner i litteratur 1996: Dialog!

Så fint - i tøvær-året 1956 fungerte "Nytt fra Polen", utgitt av Den polske ambassade, som et litterært tidsskrift; jeg offentliggjorde der fem gjendiktninger av Mickiewicz, den polske Wergeland...I "Sydrussisk steppe" (februar -56) heter det: "Jeg seiler fram på susende engers bølger", - "som en svane"!...Og i diktet "Vannet det store og blanke" (mai -56) gjendikter jeg:

"Vannet et store og blanke,
omgitt av truende fjell,
speiler, som i sin tanke,
fjellene dypt i seg selv"...

Mon ikke Adam fungerer på norsk her?... Mine fem gjendiktninger av Mickiewicz, inkludert "Jankiels konsert", et klimaks i hovedverket "Pan Tadeusz", er registrert av Ole Michael Selberg i hans fine bibliografi, "Polsk litteratur i norsk oversettelse" (1991), - et store år 1956, som en parallell til året 1843, dda Wergeland oversatte Mickiewicz-diktet "Farys (Araberen)" til norsk, 113 år tidligere: Dialog!

Og "Farys" ble da også, som en fanfare, trykt i "Nytt fra Polen" i desember 1955; fulgt opp - i neste nummer! - av min Mickiewicz-presentasjon: "Polens Henrik Wergeland", der jeg bl.a. gjendikter fyldige utdrag fra "Ode til ungdommen", og konkluderer med to ord:

"Også vi" - underforstått: tar Mickiewicz opp i oss...Da visste jeg om Wergeland, men ikke Ibsen... Ante jeg nedslag fra "Farys" i "Peer Gynt"?

Ved Mickiewicz-jubileet i Warszawa i 1955 representerte professor Erik Krag og Ragnvald Skrede Norge, - de våget å trosse den u-kulturelle parole fra en død tid: Bojkott Mickiewicz!...

Men midt i et Norge, tuktet av POT, - i en åpen råk av ånd og kultur, via min mini-antologi av Mickewicz i "Nytt fra Polen": Skapende dialog!

Fra Farys til Peer Gynt!

Henrik Wergeland oversatte (fra tysk) et programdikt av den polske nasjonaldikter, Adam Mickiewicz (1798-1855),

- "Farys (Araberen)", - om en frihets-helt til hest gjennom ørkenen:

"Gondolen liig med Svanehals langs Voven, Arabren er, naar paa sin Ganger han Fart igjennom Ørknen skyder...

Rap min hest!"

Det går en direkte linje - gjennom parodi! - herfra til scenen i ørkenen, der Peer Gynt identifiserer seg med en araber, nærmere bestemt en tyrker; Rapp dig, Grane, min Ganger god!"...Hos Mickiewicz/Wergeland heter det: "Sort som et Tordenmulm min Ganger er"...Motsatt hos Ibsen, via ialektisk parodi: Peer "jager gjennem Ørken paa sin hvide hest"!...I det hele tatt snur Ibsen på den praktfulle metafor hos Mickiewicz/Wergeland og skaper en anti-Farys, - en anti-frihetshelt, via karikatur, satire, spott!

Men viktig er det å vite, og fastslå, at den polske Wergeland, - Mickiewicz, - har fått et skapende/monumentalt nedslag hos Ibsen i et hovedverk og en hovedvisjon, - via Wergeland!


Martin Nag
I: Friheten
28. november 2003.1