Martin Nag. Myten om "Ode til ungdommen"!


Adam Mickiewicz


Myte om
"Ode til ungdommen"!

Norge midt i universet!...I 1820 skrev Adam Mickiewicz (1798-1855) mal-diktet "Ode til ungdommen", - en programerklæring for "den polske Henrik Wergeland"... Og i 1854 oversatte Paul Botten Hansen (1824-1869), 30 år gammel, dette kanon-dikt til norsk, - et signal i solidaritet til Det unge Norge nå, vennen Ibsen inkludert...Ja, hvorfor - rent konkret - synliggjorde den 30-årige Botten Hansen den polske klassiker, "Ode til ungdommen", skrevet av en 22-årig Mickiewicz anno 1820, - akkurar nå, i det reaksjonære år 1854, tre år etter at Thranitter-bevegelsen blr slått ned med makt?

...Her ligger poenget: den revolusjonære ånd i Norge våker og vaker!...La oss ta et utsnitt av "Ode til ungdommen" - og lytte og lete:


"Lad kun hiin Gamle. hvis Øine

er matte,

ham med den sænkede, furede Pande,

stirre sig blind paa den Plet af Lande,

han med sit Sløvede Blik kan omfatte.

Ungdom! o du skal dig hæve

hen over Jordlivets Høie,

og Menneskets Færden beskue

med Solens speidende Øie...

Mulmet og Mørket, de herske saa

vide,

vildt Elementerne rase og stride,

Almagtes Biiv

Skaber en Verden og fremkalder

Liv...

Kjærligheds Stjerner alt venligen

funkle,

Aandens Verden gaar frem af det

Dunkle.

ungdommen er dens Skaber, Beskyt-

ter,

Venskabets Kjæder sammen den

knytter.

Isen smelter ved kolde Pol,

Fordommens Skyer sig fjerne,

Velkommen, Frihedens Stjerne

bag dig straaler Frelsens Sol"...


Litt av en visjonær appell, dette! - noe for Ibsen å lytte til, og solidarisere seg med; noe han nok også gjorde!

Men Botten Hansen? - han hadde alliert seg med en ressurssterk polakk, forleggeren Dzwonkowski, som grov-oversatte "Ode til ungdommen" fra polsk til norsk; så verifiserte Botten Hansen teksten - og kontrollerte den etterpå med orginallen, via Dzowonkowski:

"Hvad "Oden til ungdommen" angaar, maa beærkes, at den er gjengivet efter en ordlydende prosaisk oversættelse af en Polak og, efterat være verificeret, af denne igjen sammenholdt med Orginalen"...

Samvittighetsfull Botten Hansen! - han skriver dette i et forord Til "Norsk Illustreret Kalender" 1854", redigert av ham selv , og "trykt paa A. Dzwonkowskis Forlag"...Så fint - at "ode til ungdommen" ble presentert på norsk, mens den 56-årige Adam Mickiewicz, Polens Wergeland, ennå hadde et år igjen å leve: Honnør til en stor polsk ånd, - internasjonal solidaritet anno 1854!

Så gikk det 101 år - før "Ode til ungdommen" på ny ble presentert i Norge; nå av undertegnede: 28 år gammel, anno 1955, med POT i hælene i det reaksjonære Norge; midt i kald krig og u-land, - presneterte jeg "Polens Henrik Wergeland" i "Nytt fra Polen", utgitt av den polske ambassade...Og innflettet i denne tekst var også min gjendiktning av "Ode til ungdommen"...Og sammenlign så denne gjendiktning nr. 2. med Botten Hansens; mitt håndslag til det kommende Norge:


"La ham hvis øyne mørkner,

bøye sin rynkede panne ned

mot jorden. La ham få se

de verdner som passer for hans øyne:
Ørkner.

Ungdom! Høyt over jorden svever

du. Sammen med solens øye

gjennomtrenger du alt som lever

og gir det varme fra det høye...

Ennå hersker natt og kaos.

Ennå går ingen hånd i hånd.

Plutselig flammer den opp.

kjærlighetsflammen.

Åndens lys stiger fram. Ungdom, la

oss

gjennomstråle av dette lys, alle

sammen.

Ungdom, slutt evige vennskapsbånd!

Isen smelter og varsler våren.

Mørket viker fra pol til pol.

Vær hilset, frihetens morgen,

som lover befrielsens sol!"...


Så rart å ha myte-møte med min egen "glemte" Mickiewicz-gjendiktning, 49 år senere: I desember 1955, 28 år gammel, lot jeg den døde tid i Norge nå, få - lys av det kommende; ved å gjenoppvekke til liv - ånden fra Mickiewicz, Wergeland, Botten Hansen, Ibsen, Schiller - alle de store allierte. Også for Det døde Norge i dag...Så fint - å hente inspirasjon fra "Ode til ungdommen", Adam! (Hverken Botten Hansens eller min gjendiktning av "Ode til ungdommen" er kommet med i den ellers fine bibliografi av Ole Michael Selberg i 1991, "Polsk litteratur i norsk oversettelse 1826-1989")...


Martin Nag i FRIHETEN
14-05-2004.


.


Mer om og av Mickiewicz
her her

National anthems of Poland
her