Martin Nag.

Myten om "Skogen, som moral".Dette er Wislawa Szymborska (80), polsk Nobrlprisvinner i litteratur 1996....Nedenfor har jeg gjendiktet fra polsk en fersk tekst: "Skogen, som moral" (Moralitet lesny); En undrefundig tankevekker...

Den polske ambassadør i Norge, Andrzej Jaroszynski, sender oss nye dikt av Wislawa Szymborska, trykt i Wroclaw-tidsskriftet "Odra", (november 2003)...Jeg fordyper meg i diktet "Skogen som moral", en artig dikterisk/filosofisk refleksjon over fenomenet "skog", som et etisk kriterium i vår tid:Skogen, som moral

Han går inn i skogen,

men egentlig fortaper han seg i den.

Han kjenner den som flukt og
fugletrekk,

som dét å vandre og dét å forandre.

Han føler seg fri i hårkarnett-
grener,

i skygger og i underskygger,

i en stillhet som øret hører...

Alt rimer her,

som i barneregler,

Mellom blod og tre

er han som en tredje granne...

Endog døden taler her

i en anstendig prosa...


Først blant mennesker blir han ond igjen...Jeg tolker denne tekst som et lavmælt oppgjør med all a-moralitet i vår tid, den institusjonaliserte ondskap...I:
FRIHETEN 13-02-2004.