Martin Nag. Myten om Tsjekhov!

Tsjekhov og Tolstoj


Myten om Tsjekhov!

Geir Kjetsaa: "Tsjekhov- liv og diktning". Gyldendal 2004. 408 s.


Så fint - Geir Kjetsaa (67), som har fire bøker bak seg om russiske klassikere: Gogol, Dostojevskij, Tolstoj og Gorkij, - og bøkene har, med rette, vakt internasjonal oppmerksomhet, - følger nå opp med Tsjekhov...Fint - at vi nå får et såvel helhetlig som detaljrikt bilde av Anton Tsjekhov (1860-1904), den store fornyer av novelle- og drama-kunsten ved århundreskiftet...Ja! - Kjetsaa har en styrke både i helhet- og detalj-planet; han har en imponerende evne til å gi vide vyer og hente frem nytt stoff; en fin vitenskapelig kombinasjon, som også- vel og merke - skaper en rom-følelse, som gir leser og med-forsker mulighet til supplement!

Tsjekhov som fornyer? - ja! - ta mester-novellen "Damen med hunden", psykologisk sett "Dostojevskij" komprimert til et mini-drama... Og ta de fire store skuespill, "Måken", "Onkel Vanja", "Tre søstre" og "Kirsebærhagen", - fornyelse i duell med Ibsen!... Delvis via en skjult parodiering av den store nordmann, mens han ennå levde: parodi av "Vildanden", av "Hedda Gabler" og av en "Folkefiende", for bare å nevne en trojka...Under den heroiske reisen til fangeleirene på Sakhalin i 1890, - et hovedkapittel hos Kjetsaa, - møter Tsjekhov en lege som minnet om Ibsen, les: dr. Stockmann! ("Doktoren som lignet på Ibsen var et hoved-kapittel i min store Ibsen/Tsjekhov-studie, trykt i "Tverr-snitt", 1997, s. 113-150).

Det fine ved denne Kjetsaa-studie er grundigheten, - Kjetsaa risser et helhets-bilde av Tsjekhov, via slekt, utdannelse og de forskjellige miljøer han møtte, i inn- og utlandd... Og ikke minst får vi perspektiv-rike glimt inn i samtiden, - og antydninger om hva Tsjekhov selv mente og sto for, - han, en lavmælt humanist, som var solidarisk med en stor fremtid for Russland...Dette moment: et liv med mening i for alle mennesker, - ligger som en undertekst i den tsjekhovske biografi; er en organisk del av hans diktning...

Det dikteriske univers hos Tsjekhov - i en sum av myte?... Kjetsaa siterer Johan Borgen, å lese Tsjekhov er "noe som brister, brister i ett med noe i ens indre"...Noe lignende skrev Borgen i et brev til meg (22/12-1970) - om dét å lese mine Majakovskij-gjendiktninger: "de korresponderer med en hel del i en selv"... En indre logikk her, for Majakovskij beundret Tsjekhov!... Også Hamsun! - han hadde "Sygestue No. 6" (1894) i bokhyllen...

Alt i alt - gratulerer med denne bok-bragd, Geir, - en Tsjekhov-brønn å øse og drikke av; Tsjekhov tilhører fremtiden!


Martin Nag
I Friheten
04. juni 2004.
1