Lyset over Utsira.

Lyset over Utsira,
- dramatisk hvitt!
Enhet i motsigelse,
- av lys er du født...


Martin Nag
I: Mosaikk, 1982.