SÁMI SOGA LÁVLLA

Music: A. Sřrli
Lyrics: I. Saba


Guhkkin davvin Dávggáid vuolde
sabmá suolggai Sámieatnan:
duottar laebbá duoddar duohkin,
jávri seabbá jávrri lahka,
cohkat cilggiin, corut cearuin
allánaddet almmi vuostá;
sávvet jogat, suvvet vuovddit,
cáhket ceakko stállinjárggat
máraideaddji mearaide.

Máttarádját mis leat dovle
vuoitán vearredahkkiid badjel;
vuostálastot, vieljat, miige
sitkatvuodain soardiideamet!
Beaivvi bártniid nana nálli!
Eai du vuoitte vasálaccat,
jos fal gáhttet gollegielat,
muittát máttarmáttuid sáni:
Sámieatnan sámiide!


Norsk tekst
Samerĺdets side
her


1