Skammens mappe.

I DAG forteller Trønder-Avisa hvordan den nå avdøde Oskar Øwre ble overvåket.
Enken etter den kjente kommunisten i Verdal har fått innblikk i mannens mappe hos Overvåkningspolitiet. Den forteller at Oskar Øwre ble fotfulgt og passet på i minst 25 år etter krigen – og sannsynligvis enda lenger.

MEN VERST er likevel opplysningen om at den tidligere krigsfangen – som så vidt overlevde Hitlers konsentrasjonsleire – var vurdert som så farlig for rikets sikkerhet, at han skulle interneres i tilfelle Norge kom i en krisesituasjon. Hvorfor? Fordi han var kommunist. Og, stadig i følge rapportørene, en "fanatisk agitator".

Det er så hinsides en hver virkelighet at man alvorlig må spørre hva slags system, og hvilke mennesker, som har fått ha hånd om nasjonens sikkerhet i etterkrigstida.

ALLE som hadde med Oskar Øwre å gjøre, det gjelder også hans politiske motstandere i Verdal, kjente en ganske annen person. Hedersmannen, politikeren som alltid lot sin sosiale samvittighet gå foran politiske dogmer, mannen som aldri ville latt seg bruke eller kjøpe, det var den virkelige Oskar Øwre.DE SOM i sin misforståtte kommunistjakt har tegnet et bilde av Oskar Øwre som en mulig landsforræder, sitter bare igjen med skammen.

I: Trønderavisa, 14. februar 2003.


1