Jeg er for nær...Jeg er for nær til at han kan
drømme
Jeg summer ikke over ham, jeg
flykter ikke
for han under trærnes røtter.
Jeg
er for nær.
Fisken i garnet synger ikke med
min stemme.
Ringen snor seg ikke fra
min finger.
Jeg er for nær. Det store hus brenner
uten meg ropende på hjelp. For nær
til at et klokkeslag slo på mitt hår.
For nær til å kunne gå inn,
lik en
gjest,
som veggene trer til side for.
Jeg skal jo aldri dø for annen
gang så lett,
så helt utenfor kroppen, så bevisstløst,
som én gang i hans drøm. Jeg er
for nær,
for nær. Jeg hører et knepp
og ser det skimrende skall i hint
ord,
ubevegelig i omfavnelsen. Han
sover,
i denne stund mer tilgjengelig
for en kassererske
i et omvandrende sirkus med en
løve, som han
har sett én gang i livet, enn for
meg,
som ligger ved siden av ham.
Nå vokser for henne i ham en dal
med
erts-førende lag, lukket av
snødekt fjell
i lazur-blå vind. Jeg er
for nær
til å falle fra himmelen for ham,
Mitt skrik
kunne bare vekke ham. Fattig,
begrenset i min egen skikkelse,
men jeg har vært ei bjørk, har
vært en salamander
og har vandret ut av epoker og
atlaser,
Mens jeg skiftet farger i huden.
Men jeg hadde
den gunst å forsvinne fra forundrede
øyne,
hvilket er rikdommers rikdom. Jeg
er nær, for nær til at han kan
drømme meg.
Jeg stikker skulderen ut av
et sovende hode,
stiv, full av sprikende spiler.
På spissen av hver av dem,
overtallige,
satt falne engler.


Wislawa Szymborska, 1964


Gjendiktet fra polsk av Martin Nag
I: Friheten 3. mai 2002.


Medfølgende tekst:
Dialog med Wislawa Szymborska
(årgang 1929), den store
polske dikter, Nobelpris-vinner anno
1996, - om hva kjærlighet er...
Jeg gjendikter et eiendommelig dikt
fra 1964, skrevet av en 41-årig
Szymborska, "Jeg er for nær"...
En tekst om det gåtefulle ved
å elske, - kunsten å være nær og
ikke-nær samtidig; for mon ikke
kjærlighetens vesen er
dialektikk? nærhet, drøm; i et spill
mellom dét å elske én og "alle",
á la Schiller...Myte!