UGIFT MOR

Du dømer meg, syster, og talar um hor.
- du ligg trygg i di ekteseng.
Ja slik kan du kalle det, det å bli mor.
Du har lov til å vera so streng.

Eg gav meg av kjærleik. Du gav deg for mat,
for tak over hovud og seng !
Di framtid ligg reidd, du er kjælen og lat,
du har det som kua i eng.

Eg ynker deg, syster. Du stakkar vert mor
av plikt mot din herre og mann.
Eg vart det av kjærleik. Du kalla det hor
fordi eg gjekk ikkje i band.

Åsta Holth.
I: "Arbeider-Revy nr. 23, 1934

Ill. : Skulptur, Tønsberg.