Hva nytter godheten?

1.
Hva nytter godheten
Hvis de gode straks blir slått ned,
eller de
De er gode mot, blir slått ned?

Hva nytter friheten,
Hvis de frie må leve blant de ufrie?

Hva nytter fornuften
hvis ufornuften alene skaffer den
den mat til veie alle trenger?

2.
I stedet for å være gode streb etter
Å skape en tilstand som muliggjør
godheten, og bedre:
Overflødiggjør den!

I stedet for bare å være frie,
streb etter
Å skape en tilstand som frigjør alle
Også overflødiggjør
Kjærligheten til frihet!

I stedet for å være fornuftig, streb
etter
Å, skape en tilstand som gjør den
enkeltes ufornuft
Til en dårlig forretning!

Bertolt Brecht.

Oversatt av Martin Nag og gjengitt
i Friheten, 05-03-1965.