TIL KOMMUNISMENS PRIS


Den er fornuftig, enhver forstår
den. Den er lett.
Den er ingen utbytter, du kan
forstå den.
De dumme kaller den dum, og de
urene kaller den skitten.
Den er motstander av urenhet
og dumhet.
Utbytterne kaller den en
forbrytelse.
Men vi vet:
Den er slutten på forbrytelsen.
Den er ingen galskap,
men slutten på galskapen.
Den er ikke kaos,
men orden.
Den er ingen gåte,
men selve løsningen.
Den er det enkle,
som er vanskelig å lage.

Bertolt BrechtFire år etter Brechts død oversatte jeg diktet "Til kommunismens pris", - en pionér-oversettelse midt i skammens tid i Norge, da de urene og skamløse, via POT, tuktet Norge, - talte kommunismens røst av full strupe, via dette dikt....


Martin Nag
I: Friheten 15. november 2002.