Om den kritiske holdning.

Det er mange som synes
At den kritiske holdning ikke er fruktbar.
Grunnen er at de ikke kan oppnå
Noe som helst i staten med sin kritikk.
Men det som der er en ufruktbar holdning,
Er bare en svak holdning.
Gjennom væpnet kritikk
Kan stater bli smadret.
Reguleringen av en elv
Foredlingen av et frukttre
Oppdragelsen av et menneske
Ombygningen av en stat
Det er eksempler på fruktbar kritikk.
Og det er også
Eksempler på kunst.

Bertolt Brecht

Oversatt av Martin Nag
i studentbladet "Kommunist",
nr. 1, 1962.

Gjengitt i : Friheten, 28. oktober 2005

medfølgende tekst:
MYTEN OM EN NORSK
BERT BRECHT ANNO 1962!

Mon ikke min trojka-presentasjon
av Bert Brecht (1898-1956)
i studentbladet "Kommunist"
(nr. 1/1962)
var den første i Norge?

Ill: Fahrenkrog: "Fedrelandet".