TIL PARTIETS PRIS.

Den enkelte har to øyne
Partiet har tusen øyne.
Partiet ser syv stater
Den enkelte ser en by.
Den enkelte har sin kort tilmålte tid.
Den enkelte kan bli tilintetgjort.
Men partiet kan ikke bli tilintetgjort.
For partiet er en fortropp som
Går i spissen for folkemassene,
Bevæpnet med metoder
som klassikerne la opp
Ut fra sin kunnskap om virkeligheten.

Bertolt Brecht

Oversatt av Martin Nag
i studentbladet "Kommunist",
nr. 1, 1962.

Gjengitt i : Friheten, 28. oktober 2005

medfølgende tekst:
MYTEN OM EN NORSK
BERT BRECHT ANNO 1962!

Mon ikke min trojka-presentasjon
av Bert Brecht (1898-1956)
i studentbladet "Kommunist"
(nr. 1/1962)
var den første i Norge?