MEN HVEM ER PARTIET

Men hvem er partiet?
Sitter det i et hus med telefoner?
Er dets tanker hemmelige,
dets vedtak ukjente?
Hvem er partiet?

Vi er partiet.
Du og jeg og dere,
vi alle.
I din dress sitter det, kamerat,
og tenker i ditt hode.
Der du bor, er dets hus,
og der du blir angrepet, der kjemper det.

Vis oss veien, som vi må gå, og vi
vil gå den, som du, men
gå ikke den rette vei uten oss.
Uten oss er den
den galeste.
Skill deg ikke fra oss!
Vi kan ta feil, og du kan ha rett, altså
skill deg ikke fra oss!

At den korte vei er bedre enn den lange,
det benekter ingen
men hvis en kjenner den
og ikke klarer å vise oss den,
hva nytter da hans visdom oss?
Vær vis hos oss!
Skill deg ikke fra oss!Bertolt Brecht

Oversatt av Martin Nag
i studentbladet "Kommunist",
nr. 1, 1962.

Gjengitt i : Friheten, 28. oktober 2005

medfølgende tekst:
MYTEN OM EN NORSK
BERT BRECHT ANNO 1962!

Mon ikke min trojka-presentasjon
av Bert Brecht (1898-1956)
i studentbladet "Kommunist"
(nr. 1/1962)
var den første i Norge?

Jeg er stolt av denne trojkagjendiktning;
utført av en 35-årig marxistisk kritiker,
forsker og oversetter-pioner!