Makten skal bli vår!


Et ord til eder alle,
og den som arbeidsledig gaar,
vi skal seire eller falle,
- i kamp for lysere kaar!

Vi vil ikke lenger savne
og lide sult og nød;
men skal vi saken gavne,
- saa frem til kamp for brød !

Vi skal de rike lære,
hvad fattigdom vil si,
rollen omvendt skal være
- og vi de store bli!

Vi skal ikke lenger trette
med kommune eller thing
vi tar oss selv til rette
- slaa om vaar fane ring!

Vi skal nok vite aa ramme
og det paa rette sted
og den skal staa til skamme,
- som ei vil være med.

Vi skal ingen sitte hjemme
paa valgets dag i aar.
Gi vaart parti din stemme
og makten skal bli vaar.Aksel Bruun
tekstilarbeiderMakten skal bli vaar! /
Aksel Bruun
I: Norges Kommunistblad.
- Årg. 3, nr 281
(torsdag 3. desember 1925)