Nag -  Om forakt.
Partiet kaller.

Jens Galaaen.

I: Arbeideren 1938?
Partiet kaller

Hallo! Partiet kaller
oss til arbeid for frihet på jord.
Vår fane, den røde, skal vise oss vei.
massene kjemper og tror.

Refreng:

Til kamp parat. Grip enhets sverd,
tend en varde i folkets sinn!
Kom, slutt lag, ta din plass i vårt NKP,
kamerat, vår sak er din.

Hallo! Bryt folkets lenker,
sus, vår, over menneskenes ætt.
Slik at vi i Norge kan leve så fritt
som folkene i Sovjet.

Refreng:

Hallo! Vi løfter fanen,
fram i samhold for fascismens død.
Vårt løsen er folkets enhet og seier
for frihet, lykke og brød.

Refreng:
Stiftelsesmøtet...