Myten om
Oktober-revolusjonen;
60 år I 1977!På Oktober-revolusjonens
sekstiårs-dag


I) Jeg ville så gjerne male
med ru strek
ikke ditt ettermæle,
men i kamp og lek
en revolusjonær frise,
i ærbødighet og takk,
uten å ende i frase,
i falsk tone og takt.
... Jeg ser Lenin for meg
på Revolusjonens dag,
ivrig i ferd med å forme
fremtidens trekk og drag.
Og folket er med ham
; fler og fler!
Så tydelig jeg kan se ham.
Han smiler og ler.
Lenin går opp i
deg, Revolusjon,
; som på hoppski,
spenstig, skjønn...
Ja, se det dristige svevet
fra 7. novembers hopp!
Hipp; hipp! Revolusjonen leve!
Også ditt og mitt håp...

II) Å, smak av fødsel:
å være først!
Overdådig, ødsel
var Lenins tørst.
Å tilfredsstille
folkets behov;
er: å ville
revolusjonens krav!
Og nettopp dette
ville Lenin,
; gi proletariatet
må1 og mening.

III) Revolusjonens lære?
I dag som før:
i ett og alt å være
som en mor og far,
å forsvare, verne
revolusjonens barn,
og gi kraft og varme
til dets kropp og barm...
Ung må revolusjonen
ennå være,
ånden fra N. Grieg, Lenin
og Henrik Wergeland...

IV) Å, vi kjenner munnhellet:
Kommunistene er så få!
... Som om det var antallet
det kommer an på...
Nei, bare det er noen
som vil og kan se:
det gjelder å forene troen
med troskap mot en idé,
vil de få bli mange på kloden,
når livet selv følger opp,
og utviklingens lov er moden
til revolusjonens sprang og hopp.

Martin Nag,
(Oslo, 7. november 1977)


Gjengitt i Friheten 21. oktober 2005.
Medfølgende tekst i "Friheten":
Hva var drivkraften bak dét å hylle
Oktoberrevolusjonen ved 60 års jubileet,
anno 1977, midt i
en periode av stagnasjon,
både i vest og øst? ... Perspektivet! ...
50 år gammel så jeg Oktober-revolusjon
i et norsk lys av Wergeland;
men i formen var jeg
inspirert av Majakovskij;
et glemt dikt synliggjort!