ALDER


Alder har
me ytre ting
å gjørr:
hud og hår
og tenner...

Ikkje me
live ditt:

Dé e liga ungt
te de sista...

Martin Nag
i "Dikt på dialekt",
1977