Aldrende kommunist

Den aldrende kommunist,
- et menneske-skip
med stø kurs
i alle år
mellom
høyre-avvik: Scylla
og venstre-avvik: Charybdis.

Med Lenin
i vimpelen.

Her er
min hånd!


Martin Nag
I: URO, 1973.