Aldrende
kommunistiske kvinner


Aldrende
kommunistiske kvinner,
- uten år.
Hinsides
bombastiske bannere
er de
seg selv:

Rynkete,
som kongler...
Stø
og sta
i tendens
og i kurs....
De er
dronninger,
og bærer
stolt
sitt eget
kors...


Martin Nag
I: Mosaikk 1982.
Ill:
Appell av Odd Hilt.
Skulptur, Horten.