Disse gode ansikter...

Disse gode ansikter
vi bærer med oss, og som
dukker opp og lyser
- lik ikoner -
i vår erindring:
mødre, bestemødre,
bondekoner, arbeiderkoner.

For meg - Gunda,
Tomine, Karen, Rakel, Matea;
bibelske navn...

Vennlige ansikter, strenge,
merket av slit og slaveri
- og uuttømmelig
kjærlighet.
Enkle, hellige
ansikter.

Martin Nag
I: "Selvbiografi",
diktmanus 1980.

Ill: All kinds.