Bertolt Brecht

Sikspenslue, som et dikt.
Briller med enkel,
funksjonell
stål-innfatning.
Gjennomborende,

vennlig blikk.
- Jeg forandrer verden,
altså er jeg.

Martin Nag
i: "Kontraster",
diktmanus, 1979.