DRØM

Har du mysta
drømmen
har du mysta alt.

Drømmen e
ditt fysta
og ditt sista
salt.

Martin Nag
i "Dikt på dialekt"
1977