Åpent brev til
Kjølv Egeland,
kirke- og undervisningsminister,
om norsk revolusjonær lyrikk.Motto:

"Den revolusjonære lyrikk flyter
smalt i 1920-årene,
og ti-året etterpå tørker
den etterhvert nesten inn.
Dette er merkelig,
slik strømningene i tiden var (...)
...Skapende epoke for arbeiderbevegelsen.
Men alt dette gav seg få dikteriske utslag".


(Kjølv Egeland, i Norges Litteraturhstorie,
Bind 5, Mellomkrigstid. 1975).Nei, min kjære
Kjølv Egeland...
Du nevner bare tre navn,
Thorleif Auerdahl, Arne
Paasche Aasen og Rudolf Nilsen,
liksom Philip Houm og Edvard Beyer
før deg - som alle
før deg; du gjentar dem
- på en talentfull måte.
Men du tar feil...
Og du er vel, egentlig,
som Houm og kanskje også Beyer,
interessert i
å ta feil?
Undres om du ikke,
ubevisst, skaper
en slags ideologisk
overbygning av sosialdemokrati
over din "feiltagelse"?

For hva ville du
ha sagt, om
de diktere du "aner"
eksistense av,
- med ett hadde stått der
i helfigur?
Da ville du nok
blitt skremt
- og gått til mot-åtak.

Men de er der,
- bortgjemt
med god grunn
(ville Brecht si),
fordi de betyr en rød fare for
- ikke bare den gode
borgerlige smak, men også
- inkludert -
for den gode
sosialdemokratiske smak...

Jeg tenker på
Ellisif Wessel,
Olga Andersen,
K.O. Thornæs,
Reinert Torgeirson,
Oskar Kjelstad,
Louis Bindesbøl,
Aksel Myhre, for bare å nevne syv,
to kvinner og fem menn...

Men de er så kontroversielle,
alle syv,
at jeg endog i dag,
i 1970-åra,
har vanskelig for å få dem fram.
Så revolusjonær
var norsk poesi
for 50 år siden
- i 1920-åra,
midt i den periode, da
- med dine ord -
den "revolusjonære lyrikk
flyter smalt"....

Nei, forlags-konsulenter,
borgerlige og sosialdemokratiske
smaks-dommere
- ikke den objektive virkelighet,
er skyld i at denne lyrikk
"flyter smalt"...

Men den er der,
bortgjemt i
progressive aviser
og publikasjoner,
som kanskje heller ikke
du med dine lyserøde hender,
ville ta i, Kjølv Egeland...

Martin Nag
I: Rød lørdag, 1976.