Gorkij i Kazan


Martin Nag
I: Troskap. 1978.

Maxim Gorkij. Ungdomsbilde.

Gorkij på sine eldre dager.Gorkij i Kazan...
Konditor-lærling...
En melet bakersvenn...
Et miljø for tæring...

Tykke Semjonov baker
lever "høyt på strå"...
Men de mange lager kaker
for de få...

Gorkij lærte her å finne
livets konklusjon:
Vi, folket, har én ting å vinne,
og dét er revolusjon!
Om Gorkij
her