Åpent brev til
Espen Haavardsholm
om NKP.Motto:

" Hvorfor forsvant folk
mellom fingrene på
dere? (...)
- Hvorfor ble det så tomt etter dere?
-Hvorfor mistet dere folk?
-Hvorfor ble dere så aleine?"

Espen Haavardsholm
i diktet "Et dikt om NKP",
I Grip dagen, 1973.Du bedriver historieforfalskning,
Espen Haavardsholm,
poesi-forfalskning,
ved å snu
moderne norsk historie
på hodet...

En nesten uhørt provokasjon...

NKPérne har
slett ikke sviktet...
Og hadde enda det
vært ditt motiv
for diktet!

Men alle som har villet
holde seg unna NKP,
har hatt
gode opportunistiske
grunner til dét.

- Nytteløst,
er det sosialdemokratiske
alibi av pragmatisme...

Du blir uren
ved å stå i
dette parti,
er det borgerlige
og småborgerlige
argument...

Du har bøyd deg
for begge disse argumenter,
Espen Haavardsholm,
- i din forfalskning
av norsk politikk
og poesi.

For poesi oppstår
der norske kommunister
kjemper, som Majakovskij.


Martin Nag
I: Rød lørdag, 1976.

1