Hvem var Majakovskij?

Den fri Kjærlighets offer?
Det 20. århundres Prometheus?
Utålmodighetens martyr?

Hvem var Majakovskij?

Sosialismens syndebukk?
Avantgardismens Aristoteles?
Den russiske revolusjons herold?

Hvem var Majakovskij?

Martin Nag
i Dagboknotater, 1972.