Martin Nag. Hyllest. (Aleksandra Kollontaj 80 år).


Hyllest

Dronning Aleksandra.
80 år.
Sittende,
men høyreist.
Svake ben,
men rak rygg.

Sittende?
Nei, det finnes
ingen som
i min bevissthet,
lik Aleksandra Kollontaj,
står!
Siste bilde.

Martin Nag i "Kontraster"
diktmanus 1979.