Til min venn,
Ibsen-biografen


Du sier at Ibsen var u-
politisk,
som alle oss andre...
All politikk er u-pålitelig...
Intet lar seg endre...

Og dette skal være Ibsen?
Nei, heller et speil-bilde
av ditt indre - uten
ripsbær,
men med en total
feil-kilde...

Ibsen var nettopp all-politiker
i alle ting av ånd:
Via undertrykkelse og
absoluttisme
pustet Ibsen ut - og inn...

Ja, frihetens åndedrag
i de ibsenske ord,
har nettopp et suverent
vingeslag
av ørn i et all-politisk
Nord...

Ibsen - upolitisk,
Ivo de Figuetredo?

(Fredag 17/2-06, kl. 14.40)


Martin Nag i Friheten,
3. mars 2006.