Identitet.

Din selvrespekt
må du gjenvinne,
din identitet
må du gjenskape

hver dag
på ny.

Dét måtte også
Henrik Ibsen.

Martin Nag
I: "Nær livet",
manus 1976.

1