Internasjonalen.


Å høre "internasjonalen"
bli sunget etter hundre år,
det gjør meg lite granne valen,
litt skjelven i mitt kne, mitt lår.
For er vi ikke kommet lenger?
Hva da med klassekamp og strid?
Har alt vært gjort forgjeves?
Trenger det nye samfunn så lang tid?

Men jeg vil svare, klart og fyndig:
Vær trofast, ren og rank og rak!
For han må være fast og myndig,
som kjemper for den gode sak!

Og tar det lengre tid enn noen
opprinnelig har trodd og ment,
så må du aldri miste troen,
men opptre verdig, suverent!

Martin Nag
I: "Kriterium",
manus 1974.

1