De anonyme kommunister
har ikke levd forgjeves....


De anonyme kommunister
har ikke levd forgjeves:

Ved i alle år å gjøre
litt mer enn det som kreves,
har de reist seg
et usynlig minnesmerke
av tro og tross
og revolusjon:

Langs hele Norge
på kryss og tvers
- en arv av offervilje
som en gang vil bli
synlig for alle:
frigjøringsverket!


Martin Nag
I: Rød lørdag, 1976,
del 3 i diktet: "Svar".